BBZ protocol dagtochten zeilvaart, vanaf 5 juni 2021

versie 29 mei 2021
Gebruik protocol

Aan boord kunnen onderstaande maatregelen genomen worden om een veilige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Per schip zullen die maatregelen op details verschillen. Bovendien zijn de maatregelen afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Als die richtlijnen soepeler of strenger worden, zullen de onderstaande maatregelen worden aangepast.

Dagtochten zeilvaart worden gezien als zeilsport.
Er is een verschil wat mag tijdens het sporten (zeilen) en het niet meer sporten.

Dagtochten zijn weer mogelijk voor alle leeftijden. Voorwaarden zijn:

 • tijdens het zeilen is het niet verplicht om afstand te bewaren
 • groepsgrootte maximaal 50 personen, maar dit mag niet 1 grote groep zijn. De samenstellingmag wel uit meerdere gezelschappen* van max. 4 personen bestaan.
 • bovendeks is het niet verplicht om een mondkapje te dragen
 • benedendeks is een mondkapje wel verplicht
 • horeca mag niet tijdens het zeilen, zie toelichting hieronder (algemene maatregelen)Indien na aanmeren horeca/hotel functie: zelfde regels als voor alle horeca, in elk geval houden van 1,5 meter afstand plus placeren m.u.v. mensen uit één huishouden*Een gezelschap is niet hetzelfde als een huishouden, voor personen uit één huishouden gelden andere regels. Binnen een gezelschap dient 1,5 meter in acht te worden gehouden.

1. Maatregelen voorafgaand aan de reis

 • Het Corona protocol wordt vooraf met alle gasten gecommuniceerd. Maatregelen worden op de website van de ondernemers gepubliceerd en gedeeld in overeenkomst.
 • De gasten worden er op geattendeerd dat zij alleen welkom zijn als ze gezond zijn en geen corona verschijnselen (bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) vertonen.
 • Betaling geschiedt vooraf.

2. Algemene maatregelen

 • Hang duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op.
 • Leg gasten uit welke maatregelen genomen zijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een veilige omgeving. (zie instructies aan gasten en personeel)
 • Veiligheidsdrills (zeeschepen) aanpassen
 • Bovendeks is het niet verplicht om een mondkapje te dragen.
 • Benedendeks is een mondkapje wel verplicht voor iedereen vanaf 13 jaar.
 • Zeilen wordt gezien als sport. Sporters hoeven onderling geen 1,5 meter afstand te houden als dit nodig is voor de sportbeoefening.
  Voorafgaand en na afloop houden sporters van 18 jaar en ouder wél 1,5 meter afstand tot elkaar.
 • Per algemene ruimte het max. aantal gelijktijdig toegestane personen aangeven.
 • Waar nodig afstandsmarkeringen aanbrengen.
 • Wandelroutes definiëren aan boord (eenrichtingsverkeer waar mogelijk aangeven met borden of pijlen anders wachtplaatsen aanduiden).
 • Tijdens de uitoefening van de sport (zeilen) is geen horeca toegestaan. De opvarenden mogen wel eten en drinken.
 • Na aanmeren horeca functie toegestaan: zelfde regels als voor alle horeca, in elk geval houden van1,5 meter afstand plus placeren m.u.v. mensen uit één huishouden.
 • Zorg ervoor dat er bij de ingang(en) van het schip een mogelijkheid is om de handen te ontsmetten.
 • Zet bij openbare wastafels en bij openbare toiletten pompjes met desinfecterende zeep en papieren handdoeken (i.p.v. stoffen handdoeken).
 • Regelmatige ontsmetting van contactoppervlakken, deurklinken, trapleuningen, tafels, relingen,lichtknoppen en andere zaken die veelvuldig door gasten worden aangeraakt.
3. Instructies/training bemanning

 • Uitleg en oefenen extra hygiëne maatregelen (schoonmaak) en algemene maatregelen zoals aan – en van boord gaan (restaurant, eenrichtingsverkeer) en omgaan met beschermingsmiddelen.
 • Uitleggen hoe corona gerelateerde klachten kunnen worden herkend en wat te doen.
 • Dagelijkse briefing bemanning
 • Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet aangepast worden?
 • De bemanning heeft een voorbeeldfunctie; iedereen houdt zich aan de regels.
 • Het schip wordt schoongemaakt volgens schoonmaken aan boord protocol
 • Als bemanningslid corona verschijnselen krijgt, dan van boord en vervangen door anderbemanningslid.

4. Instructies aan gasten

 • Voor binnenkomst moet de gast weten wat te doen in het geval dat ze symptomen krijgen, zie website RIVM.
 • Aan het begin van de reis instructies geven aan de gasten, daarna herhalen indien nodig.
 • Vaak handen wassen met desinfecterende zeep.
 • Handen schudden en ander fysiek contact vermijden.
 • Niesen en hoesten in de elleboog of papieren zakdoeken gebruiken.
 • Bij symptomen gaat de gast gelijk van boord.
 • Klant informeren dat er contact opgenomen kan worden indien er binnen 14 dagen een besmetting ontstaat en andersom als de klant binnen 14 dagen na verlaten van het schip corona heeft, moeten ze contact opnemen.
5. Algemene maatregelen catering
 • Extra schoonmaak rondes in de keuken.
 • Geen buffetten meer, alles uitgeserveerd per persoon.
 • Zo min mogelijk personeel in de keuken. Keukenpersoneel en bedienend personeel scheiden.
 • Keukenpersoneel en bedienend personeel draagt handschoenen en mondkapjes.
 • Bij zelfcatering gelden de zelfde maatregelen.
 • Glazen, bestek etc. altijd afwassen (in de vaatwasser) met heet water.
 • Wegwerp servetten en placemats gebruiken.
 • Gebruik zoveel mogelijk mono-verpakkingen voor broodbeleg, maar denk ook aan zoutjes etc.
 • Vermijd zoveel mogelijk gebruik van etenswaar waar gasten met de handen aan moeten zitten.
 • 6.Bar

 • Oppervlaktes regelmatig reinigen
 • Glazen wassen in heet water
 • Contactloos betalen
 • Plexiglas schot tussen bar crew en gasten.
 • Bij selfservice: duidelijke instructie.
 • Barpersoneel draagt plastic handschoenen.7.Ventileren

  Er zal zo vaak en zoveel mogelijk worden geventileerd. Als de gasten van boord zijn, steeds alle ramen en deuren openzetten, dit geldt voor alle ruimtes. Filters van airco’s e.d. regelmatig checken, schoonmaken en/of vervangen.

 • 8. Van en aan boord gaan

  • Aankomsttijd gasten zoveel mogelijk spreiden. 1,5 meter afstand waarborgen.
  • Controleer bij aan boord gaan of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona duiden.
  • Gast toont ingevulde Covid-19 vragenlijst die vooraf is toegestuurd. Deze lijst blijft in het bezit van de gast
  • Bij incheck wordt elke gast verzocht zijn/haar contactgegevens vast te leggen zodat in geval van besmetting aan boord tot 14 dagen na einde van de reis contactonderzoek door overheidsinstanties kan plaatsvinden. Daarna worden de gegevens vernietigd (AVG).9. Ten slotte
  • Als de 1,5 meter, voor of na het sporten, als gevolg van buitengewone omstandigheden (zoals in geval van EHBO of reanimatie) niet mogelijk is, geldt het noodprotocol.
  • In geval er bij een ex-opvarende corona is vastgesteld, zal de GGD bronnenonderzoek verrichten en vervolgmaatregelen treffen. Iedereen wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en zal de aanwijzingen van de GGD opvolgen.


  Hygiëne instructies aan boord

  Algemeen
  Corona verspreidt zich via hoest- en niesdruppeltjes. Virussen kunnen ook worden verspreid via druppels op bijvoorbeeld stoelen. 

  Schud geen handen
  Het virus kan verspreid worden voordat de symptomen zichtbaar zijn.
   
  Was uw handen
  Maak uw handen nat met schoon, stromend water en breng zeep aan. Was uw handen, inclusief de rug, tussen uw vingers en onder uw nagels en schrob ze gedurende minstens 20 seconden. 
  Gebruik tissues
  Bedek uw mond en neus met een zakdoekje als u hoest of nies, gooi het zakdoekje dan in de vuilnisbak en was uw handen. 

  Hoest of nies in uw elleboog
  Als u geen zakdoekje bij de hand hebt, hoest of nies dan in uw elleboog in plaats van in uw handen.