Even vooraf….

(update 30 september 2020)
Zuiderzee Zeiltochten gaat voorlopig (vanaf 1 juni) varen met maximaal 20 passagiers. De actuele prijzen staan onder het kopje ‘Zeilen in Coronatijd’ in het menu. Andere prijzen op de website zijn (voorlopig) niet van toepassing. Onderstaande protocollen zijn goedgekeurd door de veiligheidsregio’s. Lees dit aub goed door voordat u aan boord stapt.

BBZ protocol dagtochten zeilvaart

Protocol (versie 30 september 2020)

De dagtochten zeilvaart wordt gezien als zeilsport.
Er is dus een verschil wat mag tijdens het sporten (zeilen) en het niet meer sporten.

 • Hygiënemaatregelen blijven van kracht
 • Bovendeks niet verplicht afstand bewaren en niet verplicht mondkapjes dragen

Voorwaarden zijn:

 • Tijdens het zeilen is het niet verplicht om afstand te bewaren

Aan boord kunnen onderstaande maatregelen genomen worden om een veilige bedrijfsvoering mogelijk te maken. Per schip zullen die maatregelen op details verschillen. Bovendien zijn de maatregelen afhankelijk van de richtlijnen van het RIVM. Als die richtlijnen soepeler of strenger worden, zullen de onderstaande maatregelen worden aangepast.

1.Maatregelen voorafgaand aan de reis

 • Het Corona protocol wordt vooraf met alle gasten gecommuniceerd. Maatregelen worden op de website van de ondernemers gepubliceerd en gedeeld in overeenkomst.
 • De gasten worden er op geattendeerd dat zij alleen welkom zijn als ze gezond zijn en geen corona verschijnselen (bij verkoudheid, niezen, hoesten, keelpijn, moeilijk ademen of koorts) vertonen. 
 • Betaling geschiedt vooraf.

2. Algemene maatregelen

 • Tijdens het zeilen is het niet verplicht om afstand te bewaren.
 • Bovendeks is het niet verplicht om een mondkapje te dragen.
 • Benedendeks is een mondkapje wel verplicht.
 • Tijdens de uitoefening van de sport (zeilen) is geen horeca toegestaan. De opvarenden mogen wel eten en drinken. De bar als verzamelpunt is verboden.
 • Na aanmeren is wel horeca/hotel functie toegestaan: zelfde regels als voor alle horeca, in elk geval houden van 1,5 meter afstand plus placeren m.u.v. mensen uit één huishouden.
 • Na aanmeren is het maximum aantal personen bovendeks 40 personen en onderdeks 30. Per 29 september geldt een maximum van 4 personen in een gezelschap.  Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.  
 • Er mogen meerdere gezelschappen gelijktijdig aan boord zijn.
 • Hang duidelijk zichtbaar – in alle openbare ruimtes van het schip – een hygiëne instructie op.
 • Leg gasten uit welke maatregelen genomen zijn en hoe zij zelf kunnen bijdragen aan een veilige omgeving. (zie instructies aan gasten en personeel)
 • Gast toont ingevulde Covid-19 vragenlijst die vooraf is toegestuurd. Deze lijst blijft in het bezit van de gast
 • Bij incheck wordt elke gast verzocht zijn/haar contactgegevens vast te leggen zodat in geval van besmetting aan boord tot 14 dagen na einde van de reis contactonderzoek door overheidsinstanties kan plaatsvinden. Daarna worden de gegevens vernietigd (AVG)
 • Zorg ervoor dat er bij de ingang(en) van het schip een mogelijkheid is om de handen te ontsmetten. 
 • Zet bij openbare wastafels en bij openbare toiletten pompjes met desinfecterende zeep en papieren handdoeken (i.p.v. stoffen handdoeken).
 • Veiligheidsdrills (zeeschepen) aanpassen 
 • Bemanning maakt relingen regelmatig en zichtbaar voor gasten schoon
 • Controleer bij aan boord gaan of er sprake is van verschijnselen die mogelijk op Corona duiden.
 • Regelmatige ontsmetting van contactoppervlakken, deurklinken, trapleuningen, tafels, relingen, lichtknoppen en andere zaken die veelvuldig door gasten worden aangeraakt.

3. Instructies/training bemanning

 • Uitleg en oefenen extra hygiëne maatregelen (schoonmaak) en algemene maatregelen zoals aan – en van boord gaan (restaurant, eenrichtingsverkeer) en omgaan met beschermingsmiddelen.
 • Uitleggen hoe corona gerelateerde klachten kunnen worden herkend en wat te doen.
 • Dagelijkse briefing bemanning
 • Wat gaat goed, wat kan beter, wat moet aangepast worden?
 • De bemanning heeft een voorbeeldfunctie; iedereen houdt zich aan de regels.
 • Het schip wordt schoongemaakt volgens schoonmaken aan boord protocol 
 • Als bemanningslid corona verschijnselen krijgt, dan van boord en vervangen door ander bemanningslid.

4. Instructies aan gasten 

 • Voor binnenkomst moet de gast weten wat te doen in het geval dat ze symptomen krijgen, zie website RIVM. 
 • Aan het begin van de reis instructies geven aan de gasten, daarna  herhalen indien nodig.
 • Vaak handen wassen met desinfecterende zeep.
 • Handen schudden en ander fysiek contact vermijden.
 • Niesen en hoesten in de elleboog of papieren zakdoeken gebruiken.
 • Bij symptomen gaat de gast gelijk van boord.
 • Klant informeren dat er contact opgenomen kan worden indien er binnen 14 dagen een besmetting ontstaat en andersom als de klant binnen 14 dagen na verlaten van het schip corona heeft, moeten ze contact opnemen.

5. Algemene maatregelen catering

 • Extra schoonmaak rondes in de keuken.
 • Geen buffetten meer , alles uitgeserveerd per persoon.  
 • Zo min mogelijk personeel in de keuken. Keukenpersoneel en bedienend personeel scheiden.
 • Keukenpersoneel en bedienend personeel draagt handschoenen en mondkapjes.
 • Bij zelfcatering gelden de zelfde maatregelen.
 • Glazen, bestek etc. altijd afwassen (in de vaatwasser) met heet water. 
 • Wegwerp servetten en placemats gebruiken.
 • Gebruik zoveel mogelijk mono-verpakkingen voor broodbeleg, maar denk ook aan zoutjes etc. 
 • Vermijd zoveel mogelijk gebruik van etenswaar waar gasten met de handen aan moeten zitten.

6. Bar

 • Oppervlaktes regelmatig reinigen
 • Glazen wassen in heet water
 • Contactloos betalen 
 • Bij selfservice: duidelijke instructie.
 • Barpersoneel draagt plastic handschoenen.

7. Ventileren

 • Er zal zo vaak en zoveel mogelijk worden geventileerd. Als de gasten van boord zijn, steeds alle ramen en deuren openzetten, dit geldt voor alle ruimtes. Op de wisseldag de hutten zoveel mogelijk ventileren. Filters van airco’s e.d. regelmatig checken, schoonmaken en/of vervangen.

8. Ten slotte 

 • In geval er bij een ex-opvarende corona is vastgesteld, zal de GGD bronnenonderzoek verrichten en vervolgmaatregelen treffen. Iedereen wordt zo snel mogelijk geïnformeerd en zal de aanwijzingen van de GGD opvolgen.


Hygiëne instructies aan boord

Algemeen
Corona verspreidt zich via hoest- en niesdruppeltjes. Virussen kunnen ook worden verspreid via druppels op bijvoorbeeld stoelen. 

Schud geen handen
Het virus kan verspreid worden voordat de symptomen zichtbaar zijn.
 
Was uw handen
Maak uw handen nat met schoon, stromend water en breng zeep aan. Was uw handen, inclusief de rug, tussen uw vingers en onder uw nagels en schrob ze gedurende minstens 20 seconden. 
Gebruik tissues
Bedek uw mond en neus met een zakdoekje als u hoest of nies, gooi het zakdoekje dan in de vuilnisbak en was uw handen. 

Hoest of nies in uw elleboog
Als u geen zakdoekje bij de hand hebt, hoest of nies dan in uw elleboog in plaats van in uw handen.