Disclaimer

Algemeen
Zuiderzee Zeiltochten spant zich in voor een zo zorgvuldig en actueel mogelijke weergave van de gegevens op deze site. Ook streeft zij naar een goede toegankelijkheid van de site en van de door haar langs elektronische weg aangeboden diensten. Zuiderzee Zeiltochten behoudt zich het recht voor om de inhoud van de informatie op deze site te wijzigen.

Aansprakelijkheid
Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer actueel zijn, dan aanvaardt Zuiderzee Zeiltochten geen enkele aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen hiervan. Ook kan Zuiderzee Zeiltochten geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden indien er sprake mocht zijn van fouten of vertraging in het verstrekken van informatie.

Zuiderzee Zeiltochten garandeert niet dat naar haar gestuurde e-mail of andere elektronische berichten tijdig worden ontvangen en verwerkt en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor gevolgen van het niet of te laat ontvangen of verwerken daarvan.

Gelinkte internetsites
Zuiderzee Zeiltochten draagt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van internetsites die gelinkt zijn aan een site. Een link naar een andere site is uitsluitend bedoeld voor het gemak van de gebruiker en betekent niet dat Zuiderzee Zeiltochten de site en de producten of diensten die daarop worden beschreven, onderschrijft en/of goedkeurt.

Het verkrijgen van toegang tot en het gebruik maken van andere aan deze site gelinkte internetsites vindt op eigen risico plaats. Zuiderzee Zeiltochten aanvaardt dienaangaande geen enkele verplichting of aansprakelijkheid. Zuiderzee Zeiltochten behoudt zich het recht voor om iedere link of een desbetreffend programma op enig moment te beëindigen.

Handelsmerken, logo’s, teksten en foto’s
Het eigendom van handelsmerken, servicemerken, foto’s, teksten en logo’s die op deze site en/of op enige andere website van Zuiderzee Zeiltochten voorkomen, berust bij Zuiderzee Zeiltochten. Het is gebruikers niet toegestaan deze merken te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Zuiderzee Zeiltochten.