En kijk ook eens op Zoover naar de beoordelingen die onze gasten gegeven hebben.
Zin in een dag zeilen op het IJsselmeer?


Kompas Zuiderzee

Werken aan de zeilen

Werken aan de zeilen

De Zuiderzee in het Marinapark Volendam

De Zuiderzee in het Marinapark Volendam